"Jazz is de enige muziek waarbij elke noot op ieder moment anders gespeeld kan worden."
Ornette Coleman, Amerikaans jazzmuzikant (1930-2015).


JAZZCLUB HARDENBERG

Bestuur:     
R.W. Jaquet en C.H.A. Jaquet-Woldman

Postadres:       
Knappersveldweg 16
7775 PL Lutten
Nederland

Bank:                 
NL16 INGB 0661 5349 79 t.n.v. Mw CHA Jaquet-Woldman.

 

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reinier Jaquet is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere gegevens op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Jazzclub Hardenberg.

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website, die door ons zelf wordt bijgehouden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.